Let op Cookies worden op deze website gebruikt voor de beste gebruikerservaring. Indien u verder gaat, gaat u akkoord met het ontvangen van cookies van deze website. Verder

Algemene voorwaarden

Wij vragen u deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u op onze website bestelt. Door naar www.thehollandshop.com/www.thehollandshop.nl te gaan, gaat u akkoord met de volgende bepalingen en voorwaarden.

1. Algemeen

Met uitzondering van uitdrukkelijk en schriftelijk tussen The Holland Shop en de klant overeengekomen afwijkingen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de klant en The Holland Shop, alsmede op alle handelingen die ter uitvoering daarvan worden verricht.

Deze voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op de website www.thehollandshop.com/www.thehollandshop.nl. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden wordt op verzoek ter beschikking gesteld.

Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig is/zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.

The Holland Shop heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website www.thehollandshop.com te wijzigen.

2. Voltooiing van de overeenkomst

De overeenkomst komt pas tot stand na acceptatie van de bestelling door The Holland Shop en bevestiging van deze acceptatie per e-mail. Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant deze voorwaarden. The Holland Shop behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren
Alle aanbiedingen van The Holland Shop zijn vrijblijvend. Indien The Holland Shop een bestelling om welke reden dan ook niet kan uitvoeren, zal zij dit zo spoedig mogelijk aan de Afnemer meedelen. In geen geval heeft de Afnemer recht op enige vorm van vrijwaring.

3. Eigendom

Zolang de klant de prijs van de goederen en eventuele verzend- en betalingskosten niet heeft betaald, blijven deze eigendom van The Holland Shop.

4. Prijzen en tarieven

Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten. Buiten de E.U. is de klant verantwoordelijk voor alle belastingen of invoerrechten die in het land van bestemming betaald moeten worden. Neem contact op met uw lokale belastingkantoor voor meer informatie.

The Holland Shop heeft het recht om prijzen te wijzigen en fouten te corrigeren. Indien de klant hierdoor schade oploopt, wordt hij hiervan per e-mail op de hoogte gesteld en heeft hij het recht de bestelling te annuleren. De Holland Shop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (typografische) fouten in haar prijzen of voorwaarden.

5. Betaling

De koper is verplicht het nettobedrag te betalen dat op de orderbevestiging en de factuur staat vermeld. Dit bedrag is inclusief de verkoopprijs van de geleverde producten, inclusief eventuele verzendkosten en verpakkingskosten en/of kosten voor het innen van betalingen, en inclusief BTW. Betalingen worden geaccepteerd via Paypal, Creditcard, Ideal, Sofort banking, Bancontact of vooraf op onze bankrekening.De producten worden pas verzonden nadat de betaling is gedaan.

6. Levering

Alle producten die via de website van The Holland Shop worden besteld, worden verzonden naar het afleveradres dat de klant bij zijn bestelling heeft opgegeven. De bestelde producten worden geleverd door Post.nl, DHL, UPS of een van hun partners

The Holland Shop brengt kosten in rekening voor de verzending van de producten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De kosten die van toepassing zijn op de bestelling van de Afnemer worden getoond tijdens de online afrekenprocedure.
Het risico van beschadiging, verlies of diefstal (bij pakketten boven 2 kg) is voor rekening van The Holland Shop tot het moment van aflevering aan de klant. Op dat moment is het risico voor de klant.
De op de website aangegeven levertijden zijn indicatief. In geen geval heeft de klant recht op schadevergoeding bij overschrijding van de leveringstermijnen.
The Holland Shop neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de producten die op de website worden aangeboden uit voorraad kunnen worden geleverd. Desalniettemin kan het voorkomen dat een product niet meer leverbaar is. In dat geval zal The Holland Shop het product vervangen door een soortgelijk product. In geen geval kan The Holland Shop aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het feit dat het product niet op voorraad is.

De klant is er zelf verantwoordelijk voor om te controleren of de bestelde goederen mogen worden ingevoerd in het land van verzending.

7.Terugbetalingsbeleid
De klant kan de producten alleen retourneren na voorafgaande schriftelijke toestemming en op eigen kosten van de klant.

8. Annuleren
Indien de klant besluit zijn bestelling te annuleren dient hij dit binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen per e-mail te melden Alle kosten die reeds zijn gemaakt zijn voor rekening van de klant. De producten dienen te worden geretourneerd naar een door The Holland Shop opgegeven adres.

9. Klachten

Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen voldoen vanwege breuk, beschadiging of een onjuiste levering, dient de Afnemer The Holland Shop binnen 14 dagen na ontvangst van de producten op de hoogte te stellen.

Indien The Holland Shop geen klacht van de Afnemer ontvangt binnen de hierboven genoemde termijn, wordt aangenomen dat de bestelling conform de bestelling is uitgevoerd.

10. Persoonlijke gegevens
Door de toegang tot www.thehollandshop.com/www.thehollandshop.nl gaat de klant akkoord met het verzamelen en het gebruik van bepaalde persoonsgegevens door The Holland Shop. De door de klant verstrekte persoonsgegevens worden opgeslagen in de databases van The Holland Shop. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Afnemer. De Afnemer kan te allen tijde toegang krijgen tot de persoonsgegevens van de Afnemer die zijn opgeslagen in de database van The Holland Shop.


11. Informatie

The Holland Shop garandeert niet dat de informatie op de website correct of betrouwbaar is. The Holland Shop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van de informatie op de website.

12. Intellectuele rechten
The Holland Shop is eigenaar en licentiehouder van alle auteursrechten, databases, applicaties, handelsmerken en andere intellectuele rechten die deel uitmaken van deze website. Concept, structuur, lay-out en vormgeving zijn het exclusieve eigendom van The Holland Shop.

U heeft het recht om deze site te gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. U dient de schriftelijke toestemming van The Holland Shop te verkrijgen voordat u deze website of delen daarvan mag gebruiken voor toepassingen of doeleinden die voor The Holland Shop onbekend zijn. Links naar onze homepage kunnen alleen worden gemaakt na voorafgaande toestemming.

13. Mededelingen

Alle mededelingen van de Afnemer worden aan The Holland Shop verzonden via e-mail via info@thehollandshop.com of via info@thehollandshop.nl. The Holland Shop zal de Afnemer antwoorden op het e-mail- of postadres dat door de Afnemer is opgegeven tijdens de online afrekenprocedure.

14. Alcohol en tabak
Voor alcohol en tabaksproducten geldt een wettelijke minimumleeftijd. Door deze voorwaarden te accepteren, gaat u ermee akkoord dat u minstens 18 jaar oud bent.

15. Toepasselijk recht en rechtspraak
Op elke overeenkomst tussen The Holland Shop en de klant is het Nederlands recht van toepassing.